Design

ALGEMENE VOORWAARDEN

| Algemeen

Jij (de opdrachtgever) doet zaken met LOOKZ Design (de opdrachtnemer).

| Toepasselijkheid

We volgen deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

| Totstandkoming van de overeenkomst

We beginnen met de opdracht nadat deze schriftelijk is bevestigd en je akkoord bent met de Algemene Voorwaarden. Als er een voorschot is afgesproken wordt er begonnen na ontvangst hiervan.Ons vooraf vermelde tarief staat los van eventueel bijkomende kosten. Als het nodig is om snel te handelen dan kan het verrichten van werkzaamheden ook gelden als akkoord voor de opdracht. Als er tussentijdse wijzigingen zijn in de opdracht met betrekking op deze Algemene Voorwaarden, dan kan dat alleen na schriftelijk akkoord en nadat er afspraken zijn gemaakt over de eventuele financiële gevolgen.

| Contractduur

We voeren de opdracht uit tot het werk af is, tenzij er een bepaalde einddatum is afgesproken. Als er een einddatum is afgesproken en die wordt om wat voor reden dan ook niet gehaald, dan doen wij ons best zo snel mogelijk de opdracht alsnog uit te voeren. De opdracht vervalt dus niet met het verstrijken van de einddatum.

| Schetsfase en Deadline

Bij aanvang van de opdracht wordt met je afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs is inbegrepen. Ook wordt er van te voren afgesproken wat de (tussentijdse) deadline is. Vertraging kan mede voorkomen worden door tijdig feedback te geven op de tussentijdse schetsen. De verantwoordelijkheid voor vertraging door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever en zo kan het voorkomen dat de deadline moet verschuiven.

| Wijziging of annulering van de opdracht

Bij meerwerk of uitloop door een wijziging van de opdracht zal in gezamenlijk overleg een meerprijs met je worden afgesproken. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledig bedrag verschuldigd voor het al gedane werk. Tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie aan de zijde van Lookz Design

| Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangegeven op de specificatie.

| Herroepingsvoorwaarden

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt mag het product dan retour sturen en krijg je het volledige bedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De retourkosten van jouw huis naar Lookz Design zijn voor je eigen rekening. Als je gebruikt maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat, zonder beschadigingen naar Lookz Design geretourneerd worden. Om gebruik te kunnen maken van dit recht kan je contact opnemen met ons via info@lookzdesign.nl

Producten die op maat zijn gemaakt en speciaal voor jou zijn getekend is het herroepingsrecht niet van toepassing.

| Persoonsgevens die worden verwerkt

LOOKZ Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaamStraatHuisnummer Postcode Plaats TelefoonnummerEmailadresBankrekeningnummer | Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden dan ook ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lookzdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

| Bewaren van de persoonsgegevens

Lookz Design bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

| Delen van persoonsgegevens met derden

Lookz Design verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

| Cookies die wij gebruiken

Lookz Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Lookz Design analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

| Beveiliging

Lookz Design heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging. In die zin heeft Lookz Design de volgende maatregelen getroffen:

• alle personen die namens Lookz Design van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• Lookz Design hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen
• Lookz Design maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• Lookz Design test en evalueert regelmatig deze maatregelen
• de personen die kennisnemen van uw persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

| Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met Lookz Design hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. | Wijzigingen in deze privacyverklaringLookz Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

| Vragen & contact

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben, dan kan je contact met ons opnemen.
Lookz Design Dorpsstraat 117, 7948BN, Nijeveen